Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘bokskriving’

Jeg er i tett dialog med et forlag som er svært entusiastiske med tanke på idéen min om å utgi Den store mobbeboka for voksne. Jeg trenger din hjelp til å lage den!

mobbebloggen

Boken som blir en dokumentarbok, er ment å gi folk en stemme som får oss til å tenke og som gir oss alternativer å handle ut fra. “Dette er det jeg ser, dette er det folk forteller og dette er mulige løsninger”. Vi har kunnskapen men mangler innsikten, er min påstand.

Først, boken skal ikke skal være en klagemur men den skal heller ikke idyllisere konsekvensene av mobbing. Den skal ha fokus på det følelsesmessige aspektet både ved å mobbe og å bli mobbet. En like viktig faktor er konsekvensene av mobbing. Dessuten skal den bidra til å komme uttrykket mobbeoffer til livs.

Jeg ønsker å øke voksnes bevissthet rundt mobbing og håper boken vil kunne brukes i utdanning av pedagogisk personell, ansatte i psykiatrien, arbeidsgivere m.m. Allikevel, dette skal ikke primært være en lærebok – men en erfaringsbok fortalt med mobberens og mobbeofferets stemme.

Jeg håper boken kan fortelle historier som ikke bare er til skrekk og advarsel og fylt av kritikk mot systemer som ikke funker. Med fare for å virke «kjepphøy», så er det på tide at mobbedebatten løftes til et høyere nivå og at vi sørger for at det blir dratt nytte av ting som faktisk virker i positiv forstand. Å dele erfaringer er et slikt eksempel.

Eksempler på type mobbing jeg ønsker skal inngå i boken:

 • Seksuell legning
 • Kultur, religion, hudfarge
 • Mobbing på arbeidsplassen
 • Funksjonshemming (fysisk og psykisk)
 • Språkproblematikk
 • Prestasjoner/flinkhet
 • Kropp/utseende
 • Sosial status (adopsjon, økonomi, skilsmisse, barnevern)

 
Jeg ser for meg at følgende områder/spørsmål skal være berørt i hvert kapittel:

 • Opplevde du å bli sett og møtt? Uavhengig av om svaret er ja eller nei, så ønsker jeg at hver historie skal beskrive tankene og følelsen av det, samt hva som gjorde at man ble sett/ikke sett og hva som «virket» – om noe
 • På hvilken måte har det påvirket deg til å bli den du er i dag – på godt og vondt
 • Ett budskap – eller en oppfordring til dem som er i en prosess hvor de selv mobber eller blir utsatt for mobbing

Slik debatten fortoner seg, er det etter mitt skjønn et altfor ensidig fokus på hvem som har ansvaret for- og de praktiske løsningene. Jeg mener vi trenger en dypere innsikt i- og opplysning om hvordan mennesker tenker i slike prosesser – og hva de sitter igjen med som voksne. Ved å bli gitt mulighet til denne type innsikt, så vil menneskers bevissthet endre seg.

Dessuten, mange vil oppdage at de ikke er alene med sine historie.

 Litt om hun som skriver boken:
35 år gammel kvinne bosatt i Asker. Jeg har jobbet 17 år i psykiatrien og har spesialisert meg på barn som pårørende av psykisk syke. Jeg har to barn i skolealder. Jeg er aktiv blogger
www.curlylife.com – og har skrevet flere innlegg om mobbing relatert til egne erfaringer, som alle har fått massiv respons og er lest av svært mange. Kan også følges på Twitter: @vrangest

Jeg håper du vil dele din historie med meg – gjerne anonymt om det er enklere. Skriv trygt til mobbeboka@gmail.com, så avtaler vi nærmere over epost.

Reklame

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: